-3%
1,450,000 تومان 1,400,000 تومان
-4%
2,700,000 تومان 2,600,000 تومان

توجه توجه

به علت نوسانات شدید ارز قیمت ها به روز نمیباشد