-2%
1,450,000 تومان 1,420,000 تومان
-2%
-3%
1,290,000 تومان 1,250,000 تومان
-2%
1,050,000 تومان 1,030,000 تومان
-3%
1,450,000 تومان 1,400,000 تومان

توجه توجه

به علت نوسانات شدید ارز قیمت ها به روز نمیباشد