-2%
1,279,000 تومان 1,249,000 تومان
-1%
3,769,000 تومان 3,729,000 تومان

توجه توجه

به علت نوسانات شدید ارز قیمت ها به روز نمیباشد