-3%
2,180,000 تومان 2,120,000 تومان
-4%
449,000 تومان 429,000 تومان
-6%
530,000 تومان 500,000 تومان
-5%
-2%
1,279,000 تومان 1,249,000 تومان

توجه توجه

به علت نوسانات شدید ارز قیمت ها به روز نمیباشد